Demirtepe inanışlarından örnekler

0
13829

– Gün battıktan sonra bir evden ötekine süt verilmez, verilirse sığırda bir hastalık çıkacağına inanırlar.

– Cuma günü cuma namazı kılınmadan bir işe başlanmaz. çamaşır yıkanmaz, cuma gecesi dikiş dikilmez. Yapılırsa iyiye yorumlanmamaktadır.

– Geceleri; aynaya bakmak, saç taramak, tırnak kesmek, sakız çiğnemek, ıslık çalmak iyiye yorumlanmaz.

– Evin üzerinde bay kuş öterse o evden ölü çıkarmış gibi kötüye yorumlanmaktadır.

– Akşam ezanından sonra dışarıya kül dökülmesi, köpeğin ulaması, eşik üstünde oturmak iyi sayılmaz.

– Uzun yola çıkanın, askere gidenin arkasından, zaman su gibi aksın gelsin inancıyla su dökülür.

– Köyde insan öldüğü gün, dışarıya çöp atılması, cenaze gömülünceye kadar çocuk

uyutulması iyiye yorumlanmaz.

– Yeni doğan çocuk kırk günlük oluncaya kadar, evde yalnız bırakılmaz. Dışarıya çıkarılmaz.

– Çocuk doğunca göbeğine bir miktar kahve veya çörekotu konur. Yedi gün sonra yıkanır.

– Çocuk kırk günlük olunca kırk uçurma adedi yapılır. çocuk yakın komşu akrabalara götürülür. Bu gezi zengin bir eve yapılırsa çocuğun zengin olacağına inanılır.

– Saçı kesilen çocuğun kesik saçı camiye veya okula götürülür. Böylelikle çocuğun zihninin açılacağına, okumuş olacağına inanılır.

– Çocuk konuşmaya ilk başladığı zaman bir komşuya bahşiş verilir.

Ay tutulması: Ay bir yılan(ejderha, cinler,periler) tarafından tutulur. Ayın kurtulması için gece uykuya yatılmaz. Korkutmak için silah atılır.

– Çocuk yürümeğe başlasın diye , ikiz kardeşler tarafından cuma günleri koltuk altlarından tutulup sallamanın faydasına inanılır.

– Kırda kalan hayvanların kurtlara yem olmaması için, kurtların ağızlarını bağlamak amacıyla muska yazdıranlar bulunur.

– Hıdrellez (6 Mayıs) sabahı çeşitli yapraklar toplanan ot demetçikleri kaynatılır. Bu su ile yıkanmanın kutsallığına inanılır.

– Evin büyükleri 5 Mayıs günü tarla çayır ve buna benzer mülklerini dolaşırlar. Bu dolaşmanın 6 Mayıs günü yapılmasının mahzurlu olduğu kanaati vardır.

– Küçük çocukların altı aylık oluncaya kadar tırnakları kesilmez. Tırnağı kesilmeden önce babası cebini bozuk para ile doldurur. çocuğun aldığı miktara göre şanslı olup olmadığına hükmedilir. Sonra tırnakları kesilir.

– Mart dokuzunda bir iş yapılması iyi sayılmaz.

– Evin önünde saksağan kuşu öterse misafir geleceğine inanılır.

– Dini bayramların arifesinde çift sürülmesi fena sayılır.

– Hıdrellezde ateş yakılır. Herkes ateşin üzerinden üç kere atlar. Bunu yapanların yıl boyu hastalanmayacaklarına inanırlar.

– Sinir hastalıklarına uğrak tabir edilir, hastanın giysisi okutulur.

– Göbek kaçması tabir edilen karın ağrılarında, mide üzerine sıcak kiremit konur.

– Korku aldırmak için, kurşun dökülürse iyi geleceğine inanılır.

– Daha ziyade elde çıkan siğiller, kirpi dikeni ile okunursa, kaybolacağı sanılır.

– Kabakulak okunur., fırın ağzından alınan is ile şiş yerin üzerine (x) işareti konursa iyi olacağı inancı vardır.

– Kantaron çiçeği ile tatlı merhem (sakız, balmumu, vs.) kesik ve yaralara kullanılır.

– Sinirli yaprak çıbanlarda, sultan otu, ayak ve bacak ağrılarında kullanılır.

– Kara et bitkisi hayvanların üşümesi halinde yedirilir, su ile verilir.

– Kabakulağa acı süpürge ile vurulursa iyi olacağına inananlar bulunur.

– Köpek ısırmasında yara üzerine ekşi hamur konursa iyi olacağını sananlar vardır.

– Boğaz ağrısında, boğaza parmak bastırılırsa iyileşeceği sanılır.

– Uyuyamayan çocuklar cuma vakti okutulur. Ev üstünden pabuç atılır. O pabucun üstüne  üç defa tükürülüp toprağa gömülürse uykusunun düzeleceği sanılır.

– Yeni doğan bebekler tane çıkardığı zaman, gelincik çiçeğinden geçirilir.

CEVAP VER