Gelibolu Çilehanesi

0
20089

Gelibolu’nun Feneraltı Mevkiinde dik bir kayanın altında bulunan oyuk, küçük bir oda haline getirilmiştir. Yazıcızade Mehmet Efendi ünlü Muhammediye isimli eserini yedi yıl burada inzivaya çekilerek yazmıştır. Günümüzde bu oyukta bir seccade ile abdest almak için ibrik bulunmaktadır.

Bu oyuğun önüne sonraki dönemlerde yuvarlak kemerli kaba yontma taştan bir giriş eklenmiştir.

CEVAP VER