Biz Kimiz?

0
9948

Osmanlı Devleti, Yükselme Döneminde Avrupa’da fetihler yaparken bu toprakları elinde uzun süre tutabilmek için Anadolu’ya akın akın gelen Türklerden inancı sağlam, ahlakı düzgün, İslam dininin güzelliğini ve Osmanlı Devletinin adaletini Avrupa’ya tanıtacak yüzlerce aileyi özenle seçerek buralara yerleştirmişti.

muhacir

Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Döneminde kaybettiği topraklardan; Kafkasya’dan, Kırım’dan, Balkanlardan ve diğer ülkelerden binlerce insan Anadolu’ya ve Trakya’ya göç etmek zorunda kalmıştı.

Bizim dedelerimiz, 1934 yılında şimdiki adıyla Bulgaristan, II. Dünya savaşının akıbetinde değişen ismiyle Romanya topraklarından kalkıp Demirtepe’nin bugünkü kurulu olduğu alana gelip yerleşmişlerdir.

Bizler muhaciriz. Muhacir nesli olmaktan da gurur duyuyoruz.

Çünkü;

Bizler sürgün değiliz, mahkum değiliz, geldiğimiz topraklardan arsızlık, hırsızlık yüzünden kovulmuş, aşağılanmış insanlar değiliz.

Bizler muhacirız.

Osmanlı Devleti tarafından özenle seçilmiş, devletimizin ve milletimizin itibarını, şan ve şerefini yüzyıllarca Balkanlar’da ve Avrupa’da gururla ve onurla temsil ettikten sonra, görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla yurdumuza dönmüş insanlarız.

Bizler muhacirız.

Asırlarca alın terimizle, göz nurumuzla, avuçlarımızla yoğurduğumuz topraklarımızı, bağ ve bahçelerimizi, sırtımızda taşıdığımız taşlarla, ağaçlarla inşa ettiğimiz evlerimizi, ocağımızı terk edebilmiş insanlarız.

Bizler muhaciriz.

Geldiğimiz topraklarda hazır çiftliklere, kurulu evlere, ürün vermeye hazır tarlalara yerleştirilmedik. Her şeye en baştan başladık: Hayvanların otladığı meraları tarlaya çevirdik, çamur ve tahtalarla oturacak evlerimizi kendimiz yaptık, yiyeceğimizden, giyeceğimizden fedakarlık yaparak hayvanlarımızı satın aldık. Bizler tüm maddi varlığımızı kaybettikten sonra kendi hayatımızı yeniden kurmuş insanlarız.

Bizler muhaciriz.

Anadolu’da yaşayan insanlar, burada güven ve huzur içinde yaşarken biz Avrupa’da düşmanla sınır sınıra yaşadık. Türkleri Avrupa’dan atmak isteyen Haçlı ordularıyla ilk karşılaşan biz olduk.

Bizler muhaciriz.

Anadolu insanı yüzyıllardır aynı topraklarda yaşamanın avantajıyla asırlar öncesindeki soyunu bilebilirken, biz yüz yıl öncesini bilemez olmuş, aslımızın, soyumuzun izini kaybetmiş insanlarız.

Bu durumdan şikayetçi miyiz? Ezilmiş, hırpalanmış olduğumuz için kendimizi ayrıcalık mı istiyoruz? Zararımızın karşılanmasını mı bekliyoruz? Merhamet mi umuyoruz?

HAYIR!

Ne şikayetçiyiz, ne merhamet istiyoruz, ne de tazminat bekliyoruz!

Biz muhaciriz.
Biz muhacir nesliyiz.
Devletimiz, vatanımız, milletimiz için yaptığımız fedakarlıklardan, çektiğimiz sıkıntılardan üzüntü, pişmanlık duymuyoruz, aksine gurur duyuyoruz.

Çünkü biz MUHACİRİZ!

CEVAP VER