TKDK’da Usulsuzlük Sorusu

0
430

CHP PM Üyesi Bursa Milletvekili Orhan SARIBAL; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK)’nun çalışmalarında usulsüzlük ve aksaklıklar olduğu gerekçesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Sarıbal; TKDK’nin görevini; “Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir.” şeklinde tanımladığı soru önergesinde “aldığımız duyumlardan bu kurumun çalışmalarında önemli usulsüzlük ve aksaklıklar olduğu anlaşılmaktadır.” ifadesine yer verdi.

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hakkında TBMM’ye verdiği soru önergesinde Bakan Faruk Çelik’e şu soruları yöneltti:

Bu çerçevede;

1) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulduğu günden bu yana “Genel Bütçe” den ne kadar ödenek almıştır? Bu ödenek harcama kalemleri itibariyle nasıl kullanılmıştır? TKDK’ nin kurulduğu günden 2016 yılı Ocak ayına kadar olan dönemde kurumun verdiği toplam hibe miktarının 450 Milyon Euro, cari giderlerinin (personel maaşları, bina kiraları, eğitim-seminer, araç kiraları, tanıtım, yurt içi-dışı harcırahları vb.) 650 Milyon Euro olduğu doğru mudur? Doğruysa burada bir çelişki olduğunu düşünüyor musunuz?

2) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 2015 ve 2016 yıllarında kullanılmadığı için geri dönen AB hibe fonu var mıdır? Bunun miktarı kaç Milyon Eurodur?

3) TKDK’nin kiralamak suretiyle çalışmalarını gerçekleştirdiği, Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya adresindeki, binanın şu anki sahibi kimdir? Bu bina kaç yıldır kiralanmaktadır? Binanın kiralandığı aydaki ve bugün itibarı ile kirası ne kadardır? Bugüne kadar yaklaşık 25 Milyon TL toplam kira ödendiği doğru mudur? TKDK’nin kurulduğu dönemde de yapıldığı gibi, Eskişehir yolunda yer alan tarım kampüsünde TKDK’ye tahsis edilip, kamu kaynağının israfının önüne geçmeyi düşünüyor musunuz?

4) TKDK’nin tüm kurum için 2016 yılının 2. yarısında yapmış olduğu araç ihalesini hangi firma kazanmıştır, bu firmanın sahipleri/ortakları kimlerdir? Şartnamede, kiralanacak araçların sayısı ve motor hacimleri ne şekilde belirtilmiştir? 2000 cc ve üzeri kaç araç kiralanmıştır? (C), (D) ve (E) segmentlerine göre kaçar araç kiralanmıştır? (D) ve (E) segmenti araçlar kaçar adettir, markaları nedir ve bunlar kimlere tahsis edilecektir? İhale şartnamesinde Audi A6 kiralanmasına olanak sağlayan bir hüküm var mıdır? Dört genel koordinatöre (proje, finansman, destek ve iç denetim) 2017 Model Opel İnsignia tahsis edildiği doğru mudur? Kamuda 1600 cc üzerinde binek araç kiralanamayacağı hususu dikkate alındığında, TKDK Başkanı tarafından kullanılan 06 ACJ 479 plakalı, değeri yaklaşık 275.000 TL olan Audi A6 nasıl kiralanmıştır, kiralanan C segmenti araçlardan üçünün yerine trampa yapıldığı iddia edilmektedir, bu doğru mudur? Değilse, Audi A6’ya aylık kaç TL kira ödenmektedir? TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı’nın Audi A6’yı şoförsüz olarak kendi kullanması için bakanlıkça verilmiş bir olur var mıdır? Ahmet Antalyalı’nın aracı kendi özel işlerinde kullandığı iddia edilmektedir, bu konuda tarafınıza ulaşan herhangi bir şikâyet var mıdır? Taşıt Kanununda makam aracının kimlere tahsis edileceği açıkça belirtildiği halde, bakanlıkta yalnızca müsteşara tahsis edilen, bu nitelikte bir aracın kurum başkanına tahsis edilmesinin sebebi nedir? Yine, söz konusu bu araç ve daha önce kullanılan araç olmak üzere, Ahmet Antalyalı göreve geldikten sonra kullandığı iki Audi A6’yla toplam kaç km yol yapmıştır? 

5) 672 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edilen TKDK Eski Başkanı Kerem Akgündüz zamanında Milyon TL’ler harcanarak, kiralık binada tadilatlar yapılarak lüks yemekhane ve mescit yaptırıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Yeni Başkan Ahmet Antalyalı döneminde de benzer harcamaların yapıldığı, ilk icraat olarak başkanın kendisi ve üst düzey yöneticilerin yemek yemeleri için 8. kat terasa özel restoran yaptırdığı doğru mudur, burası için ne kadar para harcanmıştır?

6) TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı başta olmak üzere toplam 12 yöneticiye kullanması için son model Apple Iphone cep telefonu alındığı doğru mudur? Doğru ise bu cep telefonları Genel bütçe imkânları ile mi yoksa AB fonları ile mi alınmıştır? Bu telefonlarda kullanılan hatlar kuruma mı aittir? Bu husustaki Başbakanlık Genelgesi’ne aykırı hareket edildiğini düşünüyor musunuz?

7) Ahmet Antalyalı’nın başkan olduğu 2016 yılı içerisinde AB’nin kullanılan hibe fonlarına ilişkin projeler üzerinde (Samsun örneğinde de olduğu üzere) yaptığı denetimler sonucu tespit etmiş olduğu usulsüzlükler doğrultusunda ülkemize 23 milyon Euro ceza kestiği doğru mudur? Doğru ise, başta TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı olmak üzere sorumlular hakkında soruşturma açacak mısınız ve kesilen cezayı rücu edecek misiniz? 

8) 672 Sayılı KHK çerçevesinde, TKDK’de Başkan Ahmet Antalyalı başkanlığında oluşturulan komisyonca PDY ile bağı olduğu düşüncesiyle kaç personelin TKDK sözleşmesi fesih edilmiştir? Yaklaşık 300 personelin sözleşmesinin fesih edildiği doğru mudur? Sözleşmesi fesih edilen personelden kaçıyla 1,5 ay sonra tekrar sözleşme imzalanmıştır? Komisyon çalışmalarında siyasi referansların etkili olduğu iddia edilmektedir, bu doğru mudur?

9) TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı atandığı 27 Şubat 2016 tarihinde bu yana yaklaşık 9 aylık dönemde, kaç defa, ne kadar süreyle yurt dışı görevine gitmiş ve ne kadar harcırah almıştır? Görev yaptığı sürenin neredeyse 1/3 ünü yurt dışında geçirdiği iddia edilmektedir, bu doğru mudur? Kurumun hemen hemen tüm toplantılarda başkan düzeyinde temsil edilmesi sizce doğru mudur? 

10) 672 Sayılı KHK çerçevesinde, kurumda PDY ile bağı olduğu gerekçesiyle başta Eski Kurum Başkanı Kerem Akgündüz olmak üzere, yine onun döneminde görev yapan, genel koordinatörler, merkez koordinatörleri ve il koordinatörlerinin büyük bölümünün sözleşmelerinin fesih edildiği ve hatta kamudan gelenlerin ihraç edildikleri göz önünde bulundurulduğunda, projelerden PDY para aktarılmış olabileceğine yönelik tarafınızdan herhangi bir inceleme yaptırılmış mıdır? Yapılan usulsüzlükler çerçevesinde geri alınması için işlem başlatılan proje sayısı kaçtır ve projelerin toplam tutarı nedir? Yaklaşık 50 Milyon TL’nin geri alınması için işlem başlatıldığı iddia edilmektedir, bu husus doğru mudur?

11) TKDK’de, Eski Başkan Kerem Akgündüz ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Mehmet Yılmaz zamanında, Doğu ve Güneydoğu illerine çakılı personel olarak atanan çok sayıda uzmanın PDY referansıyla Ankara merkeze ve büyükşehirlere geçtikleri iddia edilmektedir. Buna yönelik talimatınızla herhangi bir inceleme yaptırıldı mı?

12) TKDK’nin “Kuruluş ve Görevleri” hakkındaki kanunda belirtildiği üzere “4. maddede merkez teşkilatı personelinin KPDS C veya denkliği uluslararası geçerliliği olan, il koordinatörlüklerinde il koordinatörü ve görevli diğer personeli KPDS D seviyesi ya da yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğine sahip bir belgeye sahip olmaları zorunludur.” hükmü dikkate alındığında; Eski Başkan Kerem Akgündüz döneminde, 2012 yılında “Muş TKDK İl Koordinatörü” olarak atanan Mehmet Emin Turan’ın, yapılan şikayet üzerine, sahte dil belgesi ile il koordinatörü olarak atandığının, TKDK Başkanlığınca tespit edilmesine rağmen, Kerem Akgündüz tarafından sözleşmesinin fesih edilmediği, yine Kerem Akgündüz’den sonraki Ali Recep Nazlı tarafından da sözleşmesi fesih edilmediği gibi Muş koordinatörü olarak yaklaşık 1 yıl daha görev yapmaya devam ettiği, kurumda personel arasında bu durumun ayyuka çıkması üzerine, TKDK tarafından konunun bakanlığa iletildiği ve bakanlık müfettişlerince konunun örtbas edildiği, yine Ali Recep Nazlı’dan sonra 27 Şubat 2016 tarihinde başkan olan Ahmet Antalyalı’nın da konudan haberdar olduğu halde, herhangi bir işlem yapmayarak örtbas ettiği iddia edilmektedir. Örtbas edildiği iddiası doğru ise, Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Güven’in referansı kimdir? Halen görevde olan bir büyükşehir valisinin (Kahramanmaraş, Vahdettin Özkan) yeğeni olduğu doğru mudur? İddialar doğru ise, sahte belge ile görev yapmasına engel olmayan, kamu zararına sebebiyet veren ve konuyu örtbas eden başta mevcut Başkan Ahmet Antalyalı olmak üzere, üç başkan ve konuyu örtbas eden müfettişler hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

13) 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesi AKP Hükümet Programı’nda, TKDK’nin 81 ilde teşkilatlanacağı belirtilmiştir. Bakanlık kulislerinde, bakanlıkça verilen tüm desteklemelerin bu kurum üzerinden dağıtılacağı iddia edilmektedir. TKDK’nin kurulduğu günden bu yana vermiş olduğu hibe miktarının yaklaşık 500 Milyon Euro olduğu, bunun yaklaşık 7-8 katının her yıl bakanlıkça verildiği herkes tarafından bilinmektedir. TKDK personeline göre, düşük maaş rejimi ile cansiperane çalışan bakanlık personelinin yoğun iş yükünün küçük bir bölümünün desteklemeler olduğu, bunun da yanında Bakanlıkça verilen diğer görevleri de başarılı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştıkları hususu ve TKDK’nin ayrıntılı sorulardaki mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, TKDK’nin 81 ilde teşkilatlanarak tüm tarımsal desteklemeleri dağıtabileceğine inanıyor musunuz?

CEVAP VER