İthal Besilik Sığır Almak İçin Son Gün!

0
54666

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak izin verilen ülkelerden Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Besilik Sığır ithalatı gerçekleştirilecek.

Başvurular 18 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihleri arasında ilan ekinde yer alan Talep Formu imzalanarak Ağrı, Adana, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Yozgat ve Van Et Kombinası Müdürlükleri ve Tekirdağ İrtibat Bürosu’na bizzat talep sahibi tarafından yapılacak

En az 40 baş besilik sığır talep edebilecektir. (Avrupa’dan ithal edilen hayvanlar ağırlıklı olarak karayolu ile getirildiğinden ve mevzuat gereği bir tırdaki hayvanların birden fazla besiciye dağıtımı mümkün olmadığından Avrupa Birliği menşeli talepler 60 baş ve katları olacaktır)

40-60 başın altında besilik sığır ihtiyacı olan besicilerin talepleri, üretici örgütleri aracılığıyla karşılanılabilecek.

Avrupa Birliği menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 €, Güney Amerika menşeli hayvan taleplerinde her bir hayvan için 50 $ ön ödeme/avans bedeli Kurum hesaplarına yatırılacak, buna ilişkin dekont başvuru esnasında başvuru yapılan Kombina Müdürlüğüne teslim edilecektir. Sözleşme tarihinde, yatırılan ön ödeme/avans miktarı toplam hayvan bedelinden düşülerek geriye kalan kısmın tamamı Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Sözleşmeden imtina eden talep sahiplerinin kurum hesaplarına yatırdığı ön ödeme/avans miktarı Kurum tarafından gelir kaydedilecektir.

İthal edilen hayvanlar tesliminden kesime kadar geçen süre içerisinde bir başkasına devredilmeyecek veya satılmayacaktır. Talep sahipleri bununla ilgili Kuruma taahhütname verecektir.

  2017-BESİLİK TALEP FORMU

CEVAP VER