Anadolu Mandası Hibe Desteği Sözleşmesi İmzalandı

0
19

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yerli hayvan ırklarının korunması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu projelerden olan  ‘Halk Elinde Manda Islahı Ülkesel Projesi’nin ikinci 5 Yıllık Sözleşmesi Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ile Muş Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul arasında imzalanan protokolle yürürlüğe girdi.

Proje 2017-2022 yılları arasında 5 yıl boyunca yürütülecektir.  Bu sözleşme her yıl yayınlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve buna istinaden çıkarılan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’nde yer alan Anadolu Mandası ırkının yetiştirici şartlarında ıslahı ve geliştirilmesine ilişkin görev, yükümlülük ve destekleri kapsamaktadır. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ergün Çolakoğlu; “Bakanlık tarafından çıkarılan uygulama talimatında yer alan kriterlere göre seçimi yapılmış, Anadolu Mandası ırkından 1664 baş dişi ile 51 baş erkek olmak üzere toplam 1715 baş Anadolu Mandası ırkından oluşan geliştirme sürüsü ile projeye katılan yetiştiricilerimiz, kararname ve tebliğde belirtilen şart ve miktarda destek alacaktır “dedi.

Halk Elinde Manda Islahı Projesinin başarılı bir şekilde uygulandığını ve 7 bin 500 manda ile Türkiye genelinde 6. Sırada olduğunu dile getiren Çolakoğlu, Projenin 2012-2017 yılları arasında uygulanan ilk 5 yıllık döneminde yetiştiricilere toplamda 7.948.750 TL. destek ödemesi yaptıklarını belirterek 2017 yılında anaç hayvan başına 850 damızlığa ayrılan yavru başına ise 200 TL destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Toplantıda Ayrıca, ‘Halk Elinde Manda Islahı Ülkesel Projesi’nin ilk beş yıllık dönemin çalışmalarının İl Müdürlüğünce başarılı bir şekilde yürütülmesinden dolayı Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul ve Proje Lidere Dr. Oğuz Ağyar tarafından İl Müdürü Ergün Çolakoğlu’na plaket verdi.

CEVAP VER