Lapsekide öğrenci servis ücretlerine zam yok

0
300

Lapseki’de öğrenci servis ücretlerine zam talebi plan ve bütçe komisyonun oy birliği ile aldığı kararla reddedildi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde servis işletmecilerinin zam talepleri doğrultusunda plan ve bütçe komisyonu toplandı. Oy birliği ile reddedilen zam kararına, “Ağustos ayı meclisinden havaleli servis işletmecilerinin 10/7/2018 tarih ve 1078 kayıt no’lu okul servislerin ücretleri hakkındaki dilekçeleri, komisyonumuzca görüşülmüş ve 5/2/2018 tarih ve 2018/016 no’lu meclis kararıyla ücretler belirlendiğinden ikinci kez ücret zammı yapılması uygun görülmemiştir. İkinci yarı yıl için talep olursa Şubat ayı meclisinde tekrar görüşülmesine karar verilmiştir” ibaresi gerekçe gösterildi. Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile taşımalı eğitim ücret tarifesi, Lapseki belediyesi Eylül ayı meclisinden oy birliği ile geçerek 175 lira da kalması sağlandı.

CEVAP VER