Tarımsal Desteklemede Münavebe Şartına Dikkat Edin

0
38102

Tarım ve Orman Bakanlığı örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere tek yıllık bitkilerde 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe (ekim nöbeti) şartı getirdi.

Desteklemelerden yararlanmada getirilen münavebe şartları hakkında bilgi veren Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, tarım ürünlerinin yeterli, kaliteli ve uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir tarımın devam ettirilmesi, geliştirilecek sistem ve uygulamalarla mümkün olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, “Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla 8 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Tebliğ No: 2018/27) in 22. Maddesi birinci fıkrasının (kk) bendinde yer alan   “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” hükmü ile 2018 yılından itibaren bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerine göre 2018 ve 2019 yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş/ yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, hem mazot/gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaklardır. Bu nedenle değerli üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun, vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin karışımlarını ekmeleri ve bu ekilişlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydettirmeleri gerektiğini kendilerine hatırlatır, 2019 üretim sezonunu bol ve bereketli geçirmelerini dilerim” dedi.

CEVAP VER