Bireysel Sulama Desteği Başvuru Süresi 31 Marta Uzatıldı

0
143

Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınma Destekleri” kapsamında sağladığı bireysel sulama sistemleri desteği için 01 Martta sona eren son müracaat tarihi 31 Mart’a uzatıldı. Konuyla ilgili Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2019/19), 6 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık tarafından yayımlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi tebliğ gereği 2019 yılı başvuruları 01 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı.  Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcıların yeni tebliğe göre 31 Mart 2019 tarihi saat 17.00’a kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsıyor;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 HİBE DESTEĞİ TUTARI VE ORANI

 İlgili Uygulama Rehberine göre;

(1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. 

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

CEVAP VER