FAO Türkiye’deki mültecileri desteklemeye yönelik faaliyetlerine devam ediyor!

0
37

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019-2020 yılı Birleşmiş Milletler Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın içinde yer alan insani bir koordinasyon platformu olan Türkiye için Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubuyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

FAO ve UNHCR, Türkiye’deki koordinasyon yapısını açıklamak ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planının (3RP) amaçlarını tanıtmak amacıyla 26 yerel STK’yı hedef alan yarım günlük bir atölye çalışması düzenledi. Atölye çalışması ayrıca yerel STK’lar arasındaki sosyal uyumu arttırmayı da amaçlıyordu. Çalıştay sırasında, yerel STK’ların Türkiye’nin güneydoğusundaki mülteci yanıtı içindeki rolünün yanı sıra, yerel STK’ların mevcut bağlamda ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarına dair açık bir tartışma gerçekleşti.

Katılımcılar 3RP’nin bir parçası olma isteğinin yanı sıra, sektördeki çalışma grupları ve Güneydoğu Anadolu’daki mülteci koordinasyon yapısı ile daha fazla ilgili olmak istediklerini ifade ettiler. Ek olarak, yerel STK’ların valiliklerce organize edilen il koordinasyon toplantılarına katılımının önemli olduğu vurgulanarak, bu platformların paydaşları bir araya getirerek işbirliklerini geliştirme potansiyeli olduğu belirtildi.

Diğer taraftan, Gaziantep’te gerçekleştirilen çalıştay’da bu sürece katkı veren  ilgili kurum ve kuruluşlardan 36 kişiye gıda güvenliği ve tarım göstergelerine dayalı planlama, raporlama ve kapasite geliştirmeye yönelik yarım günlük bir eğitim verildi. Çalıştay süresince katılımcılara kavram ve araçları daha iyi anlamalarını sağlamak ve gıda güvenliği ve tarım sektöründeki ilerlemeleri takip etmelerini, izlemelerini ve raporlamalarını sağlamak için gerekli becerileri geliştirilmeye çalışıldı ve belli araçlarla desteklendi.

Çalıştay, gıda güvenliği ve tarım sektörü ortakları arasında sektörün hedeflerine dayalı katılımcı planlama süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği ve tarım ve gıda sektörüne yapılacak yatırımlarla Türkiye’deki bir mültecinin dayanıklılığının nasıl daha hızlı bir şekilde iyileştirilebileceğine dair zengin tartışma ve etkileşimler yapma fırsatı sağladı. Buna ek olarak, gerçekleştirilen atölye çalışması sırasında, 3RP 2019-2020 kapsamında kavramsal çerçeve, gıda güvenliği ve tarım çalışma grubunun performansı ve kapasite geliştirme planı hakkında geri bildirim sunmak ve almak için bir platform oldu.

 

CEVAP VER