Kaz Dağlarında Biyoçeşitliliğin Korunması İçin 30 Milyon Dolarlık Yeni Proje!

0
52

“Kaz Dağlarında Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi’’ tam boyutlu projesinin öneri formunun son haline dönüştürülmesi için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje paylaşlarının katılımıyla 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Balıkesir Edremit’te 2 günlük çalıştay gerçekleştirdi. 

Proje Kaz Dağlarında biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir orman yönetimi ile çevresel ve sosyo-ekonomik kazanımların iyileştirilmesini amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı altında yer alan Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü projenin ortaklarıdır. Toplamda 48 ay içerisinde uygulanması beklenen projenin toplam bütçesi yaklaşık 30 Milyon Dolardır ve bu miktarın 5 Milyon Doları GEF kaynaklarından sağlanmakta. Proje Kaz dağları çevresinde yaklaşık 35,000 hektarı korunan alan ve 150,000 hektarı orman arazisi olan toplamda 180,000 hektarlık bir alanda uygulanacak.

Açılış konuşmaları Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Vekili Hakan Mumcuoğlu’nun konuşması ile başladı. Mumcuoğlu, konuşmasında Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün 5 ilde faaliyet gösterdiğini ve  Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde en önemli milli parklardan biri olan Kaz Dağları milli parkı projesi için bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bu projenin, katılımcıların değerli katkılarıyla Kazdağları için önemini vurguladı.

Konuşmalar, Orman Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ile devam etti. Mehmet Çelik, projenin hazırlanması için gösterdiği çabadan dolayı FAO’ya teşekkürlerini ileterek, projenin en yakın zamanda uygulamaya geçeceğini, uygulayıcıların, STK temsilcilerin, akademisyenlerin katkılarıyla, bu toplantıda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda projenin nihai halinin Küresel Çevre Fonu’na (GEF) iletileceğini belirtti. Yerdeki bitki türlerinin korunmasının, biyoçeşitliliğimizin farkına varılmasının ve canlılara sahip çıkılmasının gerekliliğini vurguladı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı, Ayşegül Selışık GEF ile ilgili yaptığı sunumda;   iklim değişikliğinin tarımda ve ormandaki etkilerinin çok önemli olduğunu, küresel anlamda sera gazlarının olumsuz etkileri ve azaltılmasıyla ilgili kaynak oluşturulduğunu, GEF’in bunlara katkı vermek için kurulmuş bir fon olduğunu belirtti. Bu alanlarda ülkelerin de eş finansman desteği vermesinin beklendiğini, ülkelerin projeleri sahiplenmesi ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışı gerektiğini vurguladı.

Çalıştay; Bakanlık, STK, yerelden temsilciler ve akademisyenler aşağıda yer alan konuların tartışması ile sona erdi.

·         Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi için gerçekleştirilmesi düşünülen aktivitelerin nelerdir?

·         Kaz Dağlarının doğal, kültürel ve arkeolojik değerlerin korunması için nerel yapılabilir?

·         Proje alanı ile ilgili temel paydaşlar ve paydaşların yetki ve sorumlulukları nelerdir?

·         Proje alanındaki alternatif gelir getirici faaliyetler ve bu faaliyetlerin nasıl geliştirilebilir?

·         Kaz Dağları’nın doğal, kültürel ve arkeolojik değerler konusunda farkındalık oluşturmak için neler yapılabilir?

CEVAP VER