Arıcılık Destekleme Müracaatları Başladı

0
79

Tarım ve Orman Bakanlığının 23 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2019/54) kapsamında; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, yetiştirici/üretici örgütüne üye olan, işletmesinde en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan bulunan işletmeler desteklerden yararlanabilecek.

Desteklemeden faydalanmak isteyen arıcılar, bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatmalıdırlar.

AKS’de kayıtlı aktif arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur. Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne en geç 23 Aralık 2019 tarihine kadar başvurmalıdırlar.

Arılı kovan başına 15 TL destekleme ödemesi yapılacak olup, konunun tüm arıcılarımızca hassasiyetle takip edilmesi ve il/ilçe müdürlüklerimizle irtibatlı olmaları gerekmektedir.

CEVAP VER