TAGEM’den AR-GE Projelerine 1 Milyon Liraya Kadar Destek

0
33861

TAGEM’den AR-GE Projelerine 1 Milyon Liraya Kadar Destek

Türkiye’nin tarımsal Ar-Ge alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşu TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü), kamu-özel sektör işbirliği kapsamında hazırlanan katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çözüm odaklı Ar-Ge projelerini destekliyor.

AR-GE DESTEK PROGRAMI

Ülkemizin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesi, sınırlı tarımsal kaynaklarla artan nüfusunun yeterli ve güvenli şekilde gıdaya erişimini sağlayabilmesi, gelişen dünya ülkeleriyle rekabet edebilmesi için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları büyük önem taşır. 

Ülkemizde tarımsal Ar-Ge alanında kamu kurumları (Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK ve İlgili Bakanlıklar), üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör faaliyet gösterir. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri ile araştırma yetkisi verilmiş Bakanlığa bağlı kurumlar/kuruluşlar tarımsal Ar-Ge alanındaki araştırmaların büyük çoğunluğuna liderlik eder.

Bakanlık tarımsal Ar-Ge alanında özel sektörün Ar-Ge altyapısını geliştirmek, kamu-özel sektör işbirliğini artırmak, var olan altyapıyı daha etkin kullanmak, Ar-Ge sonucu elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin/sonuçların ticarete ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında Ar-Ge Destek Programını başlattı.

BAŞVURU YAPACAK KURUMLARA GÖRE ÖNCELİKLİ KONU GRUPLARI, DESTEK ÜST LİMİTLERİ VE DESTEKLEME ORANLARI

Peut-être que ton pantalon ira un viagra sans prescription peu mieux.

Ph in hf est associé à de mauvais résultats.

Phosphodiestérases https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-montreal/ prix sildenafil generique en pharmacie nucléotidiques cycliques.

Physiopathologie de la dysfonction érectile.

BAŞVURU ŞARTLARI

•          Program kapsamında şahıs başvuruları kabul edilmez.

•          Özel  Sektör,  STK,  Üniversiteler  ve  TÜBİTAK  Ar-Ge  Birimleri  başvuru yapabilirler.

•          Proje yürütücüsü en az yüksek lisans mezunu ve Türk Vatandaşı olmalıdır.

•          Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge Birimleri;  özel sektör veya STK ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar.

•          Özel Sektör ve STK, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşlarıyla işbirliği yapmadan proje başvurusunda bulunamazlar.

•          Başka bir kurum/kuruluş tarafından desteklenen bir proje için başvuruda bulunulamaz.

•          Yürütücü kurumlar, proje verebilecekleri öncelikli konu grupları içerisindeki öncelikli konu başlıklarından başvuru yapabilir.

DESTEKLEME KALEMLERİ

•          Makine teçhizat,

•          Sarf,

•          Seyahat,

•          Hizmet alımı

Son başvuru 9 Ekim 2020 saat 18.00 olmakla birlikte ayrıntılı bilgi için;

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

CEVAP VER