Demirtepe Köyü Forum Sayfası
Hayvan Gübresi Enerji Kaynağına Dönüştürüldü - Baskı Önizleme

+- Demirtepe Köyü Forum Sayfası (http://www.demirtepe.org/forum)
+-- Forum: Demirtepe (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Tarım ve Hayvancılık (/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Forum: Haberler (/forumdisplay.php?fid=16)
+---- Konu Başlığı: Hayvan Gübresi Enerji Kaynağına Dönüştürüldü (/showthread.php?tid=1684)Hayvan Gübresi Enerji Kaynağına Dönüştürüldü - Haber Merkezi - 19-10-2008 01:17

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesince, hayvangübresinden biyogaz üretimine yönelik toprak kaynaklı ısı pompası vegüneş enerjisi kullanılarak hazırlanan proje, TÜBİTAK tarafındanonaylanıp Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde uygulanmaya başlandı.
DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Şensöğüt, AAmuhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra Dekan YardımcısıYrd. Doç. Dr. İsmet Çelik, Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesiYrd. Doç. Dr. Abdullah Akbulut ve Dr. Ümran Erçetin'den oluşan grubun,''ülkeye kısa zamanda yarar sağlayacak çalışmaların yapılması ve atıldurumdaki mevcut imkanların değerlendirilmesi'' amacıyla yenilenebilirenerji kaynaklarından biyogaza ilişkin proje hazırladığını söyledi.
Avrupa'dakibiyogaz uygulamalarını incelediklerini ve hazırladıkları belirlidüzeyde sabit tutulması gereken ısıyı topraktan elde etmeyi öngörençalışmanın TÜBİTAK tarafından kabul edilip 1 Temmuzda yürürlüğegirdiğini anımsatan Prof. Dr. Şensöğüt, ''Enerji yönünden dışabağımlılığımızı azaltır kendi enerjimizi üretebilirsek, ekonomik olarakdaha iyi duruma ulaşabiliriz'' dedi.
Türkiye'de ciddi anlamda birbiyogaz potansiyelinin bulunduğunu işaret eden Prof. Dr. Şensöğüt, 8.Genel Tarım Sayımı verilerine göre, ülkede 11 milyon büyükbaş, 27milyon küçükbaş ve 250 milyon kanatlı hayvan olduğunu bildirdi.
Buhayvanların atıklarından yıllık 1,3 milyon ton petrol enerjisine eşit 2milyar metreküp biyogaz sağlanabileceğini ve fermante edilmiş gübrenintarımda doğrudan organik gübre olarak kullanılabileceğini anlatan Prof.Dr. Şensöğüt, şunları kaydetti:
''Biyogaz, hayvansal ve bitkiselatıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gazkarışımıdır. Bileşiminde yüzde 60-70 metan, yüzde 30-40 karbondioksit,yüzde 0-2 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojenbulunmaktadır. Biyogaz üretiminde, sığır, at, koyun, tavuk gibihayvanların gübreleri, insan dışkısı, mezbaha atıkları, ince kıyılmışsap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları gibi bitkilerinişlenmeyen kısımları kullanılabilmektedir.''

-''TEMİZ VE ISI DEĞERİ YÜKSEK ENERJİ''-

Prof.Dr. Cem Şensöğüt, biyogazın temiz ve ısı değeri yüksek bir enerjikaynağı olduğunu belirterek, bu enerjinin üretiminden sonra atıklarınyok olmadığını, daha değerli bir gübre haline dönüştüğünü ifade etti.
Birmetreküp biyogazın etkili ısısının, 0,62 litre gaz yağı, 1,46 kilogramodun kömürü, 3,47 kilogram odun, 430 gram bütan gazı, 12,3 kilogramtezek, 4,70 kilovat elektrik, 1,18 metreküp hava gazının sağladığıetkili ısıya eşdeğer olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şensöğüt, şöyledevam etti:
''Biyogazın yanma özelliği, bileşiminde bulunan metangazından ileri gelmektedir. Biyogaz, hava ile yaklaşık 7'de bir orandakarıştığı zaman tam yanma gerçekleşmektedir. Isıtma amacıyla gazyakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibitermosifon ve şofbenler de biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir.Sobalarda kullanıldığında hidrojen sülfür gazının yanmadan ortamayayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerektiğinden biyogazla dahasağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.Biyogaz, hem doğrudan yanma ile hem de elektrik enerjisine çevrilerekaydınlatmada da kullanılabilmektedir.
Benzinle çalışan motorlardahiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabilenbiyogazın, dizel motorlarda yüzde 18-20 oranında motorin ilekarıştırılması gerekmektedir.''

-PROJENİN BÜTÇESİ 580 BİN DOLAR-

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akbulut da, hazırladıkları sanayi Ar-Ge projesinin bütçesinin 580 bin dolar olduğunu söyledi.
Almanya,Hollanda ve Lüksemburg'daki biyogaz uygulamalarını incelediklerini, birAlman firmasının kendilerine Türkiye'de biyogaz konusunda çalışmatalebinde bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Akbulut, Türkiye'deelektrik enerjisinin üretiminde, tarımda organik gübre olarak atıkgübrenin değerlendirildiği, ısınma amaçlı kullanılan başka projeolmadığını anlattı.
Projelerinde, ısı ihtiyacını toprak kaynaklıısı pompasından karşıladıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Akbulut,''Dünyada tek başına toprak kaynaklı ısı pompası var. Biyogaz reaktörüde kurulmuş. Bunun ikisinin birleştirildiği bir sistem yok. Bunu da ilkkez biz proje haline getirdik'' diye konuştu.
Söz konusu projeyi,Kırşehir'deki İlci Çiçekdağı Tarım İşletmesinde uygulamayabaşladıklarına işaret eden Yrd. Doç. Dr. Akbulut, 17 dönüm üzerindekurulan tesiste 1200 sağmal süt hayvanı, 15 bin koyun, 5 bin kesimamaçlı büyük baş hayvanının bulunduğunu bildirdi.
Biyogazreaktörlerinin Türkiye'deki gelişimine engelin ısı ihtiyacı olduğunu vebu sorunu kendilerinin çözdüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Akbulut, şubilgiyi verdi:
''Toprağın 1-1,5 metre derinliğinde sıcaklık çok azdeğişim gösteriyor. Dolayısıyla o sıcaklığı 100-120 dereceye çıkarıpverimli bir sisteme dönüştürmek mümkün. Biyogaz reaktörünün ihtiyaçduyduğu ısı 35 derecedir. Organik gübre kullanımı dayaygınlaştırılabilir. Zaten hayvanınız var, gübresi var. Hem elektrikve ısı elde edeceksiniz, hem de organik gübre kazancınız olacak. Aynızamanda elde edilen gazlarla seracılık yoğun şekildegeliştirilebilir.''

-TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI-

Toprakkaynaklı ısı pompasının bir klima sistemi gibi nitelendirilebileceğinianlatan Yrd. Doç. Dr. Akbulut, evlerde, iş yerlerinde kullanılanklimanın ısı kaynağının hava, toprak kaynaklı ısı pompasının ısıkaynağının ise toprak olduğunu belirtti.
Toprağın 1-1,5 metrederinliğinde sıcaklık değerlerinde salınımın çok az olduğunu dilegetiren Yrd. Doç. Dr. Akbulut, şöyle konuştu:
''Plastik borularıtoprağın o derinliklerine döşeyip antifrizli su karışımı gönderiyoruz.Bu su, pompalar vasıtasıyla toprağın o derinliğinde dolaşıyor. Buısısını, buharlaştırıcı aracılığıyla soğutucu akışkana aktarıyor.Soğutucu akışkan 2 derecedeki o sıcaklığı alıp kompresörde belirli birbasınca maruz kaldıktan sonra 100-110 dereceye çıkarıyor. Bize gerekenzaten 35-36 derece. Bunu her şekilde sağlayabiliyoruz. Biz buradafarklı bir yoğunlaştırıcı tasarladık. Isıyı topraktan alıp bunu biyogazreaktörüne iletip belli bir sıcaklıkta tutabilmek için yoğuşturucuyu,biyogaz reaktörünün içine ısı bataryası gibi döşedik. Böylece ısıihtiyacını sürekli karşılayabiliyoruz.''
Yrd. Doç. Dr. Akbulut,dünyada hayvan gübresinden kurulu biyogaz tesislerinin yüzde 80'ininÇin'de, yüzde 10'unun Hindistan, Nepal ve Tayvan'da bulunduğunusözlerine ekledi.
Memlekethaber.com